Eşti aici

Parohia Mlăceni

Parohia Mlăceni este amplasată în nordul Depresiunii Loviştei, depresiune intramontană din cadrul Carpaţilor Meridionali, în străvechea Ţară a Loviştei pe teritoriul localităţii Perişani, judeţul Vâlcea, în satul Mlăceni, situat pe versantul sud- vestic al Muntelui Făgăraş.
Mlăceni înseamnă  de fapt „locuitori din Mlacă” adică din „mocirlă, mlaştină, baltă”.

Sat Mlăceni
Comuna Perişani
Județul Vâlcea
Cont bancar: RO50CRCOX390102000022575  BANCA COOPERATISTĂ VALCEA

0722881807

Contact

Dacă doriţi să ne transmiteţi un mesaj, folosiţi acest formular de contact: